Algemeen reglement

 • De toertochten worden georganiseerd door Wielervereniging Cycling Mates (WVCM);
 • Op onze tochten is het Wielersport Reglement (WSR) van de NTFU van toepassing;
 • Als deelnemers aan onze tochten worden toegelaten personen van achttien jaar en ouder, die aan de verplichte voorinschrijving hebben voldaan en het volledige inschrijfgeld hebben betaald;
 • De inschrijving en deelname zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedaan op anderen;
 • Bij verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook, worden geen inschrijfgelden terugbetaald. Sluit daarom een annuleringsverzekering af;
 • Indien de tocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (calamiteiten e.d.), waaraan de organisatie part noch deel heeft, zal eveneens geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden;
 • De deelnemers dienen de verkeersregels na te leven zoals die gelden in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland. De deelnemers dienen te allen tijde rekening te houden met andere weggebruikers;
 • Op de startplaats ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart, een routebeschrijving (of GPX bestanden) en een kaderplaatje / stuurbord om op de fiets te bevestigen;
 • De deelnemers die, om welke redenen dan ook, de toertocht niet langer willen of kunnen vervolgen worden naar het dichtstbijzijnde vertrekpunt van het openbaar vervoer gebracht en dienen daar voor eigen rekening hun verdere vervoer te regelen;
 • Beeldmateriaal welke door de organisatie zijn gemaakt, danwel welke aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld, mogen gebruikt worden in de (reclame) uitingen van WielerVereniging Cycling Mates (WVCM).

Aanvullend reglement

 • De leiding van de tocht berust bij de toerleiders;
 • De instructies en/of aanwijzingen van de leiding dienen te worden opgevolgd;
 • De leiding zorgt ervoor dat de deelnemers op een vastgestelde tijd vertrekken;
 • De leiding is bevoegd de deelnemers die dit reglement, het Wielersportreglement (WSR) of de verkeersregels niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de leiding de verdere deelname verbieden;
 • Tijdens elke etappe is een controlepost/verzorgingspost ingericht. Deze staat in de routebeschrijving vermeld en dient door de deelnemers te worden aangedaan;
 • De deelnemers zijn verplicht de officiële route te volgen;
 • De deelnemers zijn verplicht tijdens de toertocht een harde schaalhelm te dragen;
 • De deelnemers dienen op de fiets het kaderplaatje of stuurbord te bevestigen. Dit omwille van de herkenbaarheid, voor eventuele controle onderweg en voor het stallen van de fietsen;
 • Voor het vertrek en bij aankomst van elke etappe dient de presentielijst te worden getekend;
 • De deelnemer zorgt ervoor dat zijn/haar bagage is voorzien van een sticker of label met deelnemersnummer, naam, adres en woonplaats. Hij/zij zorgt ervoor dat de bagage bij vertrek tijd bij de bagagewagen wordt ingeleverd (indien van toepassing);
 • Bij de bustransfer levert de deelnemer zijn fiets af bij de bus. Organisatie zorg voor plaatsing in aanhanger en haalt deze er ook weer uit;
 • De deelname aan deze meerdaagse toertocht is op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer/ster voorafgaand, tijdens of na afloop van de tourtocht zou kunnen overkomen;
 • De organisatie aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer/ster voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de tourtocht;
 • Door deel te nemen aan deze toertocht gaat hij/zij akkoord met dit reglement.

Annuleren van deelname

 • Wanneer u besluit om te annuleren dan brengen we u € 75,00 in rekening voor administratie en voorbereidingskosten.
 • Voor annuleringen op korte termijn voor aanvang van het evenement zijn de kosten als volgt
  • 8 weken voor aanvang evenement 25% van de inschrijfkosten
  • 6 weken voor aanvang evenement 50% van de inschrijfkosten
  • 3 weken voor aanvang evenement 100% van de inschrijfkosten

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.